TK Písek

Členské příspěvky a poplatky

Členské příspěvky a další poplatky na rok 2024

Vstupní registrační poplatek…………………..100,-Kč
Člen …………..…..…………1600,-Kč
Člen náboru/školky (hra ve skupině s trenérem, bez dalších poplatků)………………………………………..…..600,-Kč

Každý nový člen, který nebyl členem TK Písek,z.s. v roce předchozím vyplní, vytiskne a odevzdá panu správci následující přihlášku: 

——————————————————————————————————————————————

Hrací známka1) ročník 1960-2004……..….…2600,-Kč

Hrací známka1) ročník 1959 a starší…………2200,-Kč

Hrací známka1) ročník 2005-2014 ..……..… 900,-Kč

Hrací známka1) ročník 2015 a mladší.……..… 300,-Kč

1) Hrací známkou se rozumí roční herní členský příspěvek, který při splnění podmínek hracího řádu opravňuje k hraní zdarma v délce min. 1 hod denně v závislosti na obsazenosti kurtů.

——————————————————————————————————————————————

Šatní skříňka-pronájem …………..….……..….600,-Kč

Člen TK ročník 1959 a starší..………..skříňka zdarma

Nový žadatel v závislosti na včasné přihlášce a počtu volných skříněk

——————————————————————————————————————————————

Startovné rekreační liga……….………250,- Kč/osobu

Startovné deblová liga………………..150,- Kč/osobu

——————————————————————————————————————————————

Trenérský poplatek (max. do počtu 5)……..5.000,-Kč

Opravňuje mj. k přednostnímu využití kurtů dle Pravidel trénování a musí ji vlastnit každý trenér, který netrénuje nahodile a doplňkově.

 

 

Poplatky za nájem kurtů v roce 2024

Hrací hodina dvouhry pro nečleny TK, 8:00-16:00 hod …………………………………………200,- Kč /dvorec/hod 1)

Hrací hodina dvouhry pro nečleny TK,16:00-21:00 hod ……………………………..……. 240,-Kč /dvorec/hod 1)

Hrací hodina čtyřhry pro nečleny TK, 8:00-16:00 hod …………………………………………240,- Kč /dvorec/hod 1)

Hrací hodina čtyřhry pro nečleny TK, 16:00-21:00 hod ………………………………………….320,-Kč /dvorec/hod 1)

1) Po první odehrané hodině je nejmenší časovou jednotkou pro výpočet ceny nájmu půlhodina.

 

Začátek a konec hrací doby se určuje v souladu s aktuální provozní dobou areálu, která je závislá na ročním období nebo počasí. Za účelem snížení nákladovosti a vzhledem ke snížení počtu členů budou omezeny otevírací hodiny v tom smyslu, že areál bude otevřený až od 13 hodin.
Poplatky za nájem kurtů je třeba uhradit před nástupem na kurt u správce.
Při platbě poplatků je možné kromě hotovostní platby u správců zvolit také platbu převodem na účet TK Písek č. 17738271/0100 (Vaše jméno přidejte do popisu platby).
Pro dlouhodobější nájem či platbu fakturou apod. je třeba zpracovat předem písemnou objednávku.

 

Schváleno členskou schůzí TK Písek, z.s. dne 8.dubna 2024