TK Písek

Dotace Jihočeského kraje

TK Písek obdržel v roce 2023 od Jihočeského kraje dotaci ve výši 290 000,- Kč na opravu jižní fasády budovy šaten a soklu. Celkové náklady na tuto akci činily 371 tisíc Kč. Stavba byla ukončena v říjnu 2023 a přispěla k zamezení vzlínání spodní vody do budovy a k výraznému optickému zlepšení vzhledu budovy šaten.