TK Písek

Hráčům rekreačních lig

Jak se stát hráčem rekreačních lig

Rekreační liga = RL je organizovaná soutěž TK Písek, s dobrovolnou účastí tenistů. Probíhá v přátelském a sportovním duchu fair-play. Rádi přivítáme nové hráče!

Pro zařazení do RL dvouhry, čtyřhry nebo obou kategorií je třeba zaplatit poplatky odsouhlasené pro danou sezonu včas dle pokynů vedení. Je možné je uhradit v hotovosti u pana správce nebo na účet TK. Dále je nutné vyplnit osobní a kontaktní údaje. Uvést svůj aktuální mobil a mail, což slouží pro spojení s ostatními hráči RL a domlouvání zápasů.
Poté je třeba kontaktovat zapisovatele pro zapsání do tabulky Vaší RL, kterou máte zájem hrát. Aktuálně pana Buršíka: Pavel.Bursik@siko.cz

RL je otevřena všem tenistům, tzn. i závodním hráčům, kteří zatraktivní a zvýší úroveň RL.

Rekreační ligy se řídí dle pravidel schválených na Schůzi rekreačních lig.
Za organizaci lig patří poděkování panu Kudlíkovi.

Pravidla hry:

Hraje se na dva vítězné sety (za stavu 6/6 se hraje tiebreak) a vítěz zapíše výsledek do sešitu u správce.
Zaplacením startovného se hráč zavazuje komunikovat se soupeři v jeho lize. Jestliže hráč odmítne 2 výzvy a nenavrhne jiný termín, vyzyvatel to oznámí zapisovateli a ten se pokusí sjednat termín utkání. Selže-li i tato možnost, zapisovatel zapíše vyzyvateli vítězství 6/0, 6/0.
Každý hráč by měl sehrát všechny zápasy, ale minimální počet odehraných zápasů není stanoven.

Postupy a sestupy:

Z každé ligy 3 poslední sestupují o 1 ligu níže a 3 první postupují o ligu výše. To pochopitelně neplatí pro první trojici 1. ligy a 3 poslední z ligy nejnižší, popř. počtu sestupujících z druhé nejnižší ligy v případě nutnosti optimálně rozdělit přihlášené v dalším ročníku.
Účast v novém ročníku příslušné ligy pak mají zajištěnu hráči mezi 4.-14.místem dané ligy při počtu 17 a k tomu 3 postupující z nižší ligy a 3 sestupující z vyšší ligy se stejnou výjimkou jako v předchozím bodě.
Pokud se v některé lize po 5.5. objeví volná místa, pak se musí doplnit do počtu 17 a právo kvalifikace mají vždy 1. nepostupující do dané ligy a nejlepší sestupující z dané ligy a případný nový hráč(i), pokud o danou či vyšší ligu (nový hráč však nesmí žádat rovnou o 1.ligu) zažádal při přihlášení a výbor TK uzná jeho výkonnost za způsobilou. O zařazení do kvalifikace může požádat i hráč, který danou ligu pro zranění nedohrál. Pokud bude míst více, pak další může výbor TK přidělit dle klíče 2. nepostupující, 2. nejlepší sestupující, atd. Podmínkou přijetí do kvalifikace je dosažitelnost na uvedené mobilní číslo a sehrání zápasů nejpozději do 25.5. Hráče mimo tabulková pořadí lze do kvalifikace zařadit maximálně dvakrát. Systém kvalifikace určuje zapisovatel. Nedohodnou-li se hráči sami, pak na návrh jednoho z nich určí zapisovatel termín(y) kvalifikace.
Pokud by i po kvalifikaci měla zůstat volná místa v předposledním stupni ligy, pak jsou přidělována dle loňského pořadí nejnižší ligy.

Kriteria pro hodnocení (A-G):

A=Pořadí je stanoveno dle počtu získaných bodů (za vítězství jsou 2 body, za prohru 1 a za nesehraný zápas není žádný bod).
B=Při rovnosti bodů dvou hráčů rozhoduje vzájemný zápas.
Při rovnosti bodů tří a více hráčů rozhoduje pomocná tabulka sestavená ze vzájemných výsledků těchto hráčů a pořadí se určí dle: C=počtu bodů, D=rozdílu setů, E=rozdílu gamů, F=rozdíl všech odehraných setů v lize, G=rozdílu všech odehraných gamů v lize.
První tři rekreační hráči každé ligy obdrží poháry.

Finance:

Příjem ze startovného je příjmem TK vedeným řádně v účetnictví na úhradu pohárů či cen pro první tři rekreanty v každé lize, na zajištění občerstvení na podzimním závěrečném vyhodnocení RL pro včas přihlášené a za právo prodloužené rezervace kurtů na zápasy RL.

Doplňky pravidel přijaté od r.2018:

  1. Výjimka při prokazatelném dlouhodobém zranění

 Je-li zranění hráče prokazatelně dlouhodobé, pak na jeho žádost může vedení RL výjimečně zafixovat jeho výsledky a upozornit na to při rozesílání zpráv. Pokud to bude trvat do konce sezóny, pak jeho výsledky nebudou do tabulky započteny, ale v případě, že počet jeho vítězství je shodný či vyšší než má nejlepší sestupující, pak v soutěži setrvá. Pokud se stav zlepší, oznámí to vedení RL a v soutěži standardně pokračuje se započtením všech jeho výsledků

Pokud hráč nastoupí k utkání a v průběhu zápasu dojde ke skreči, zapíše vítěz do sešitu u správce sehraný výsledek s dodatkem „scr“, do tabulky se dopočítají i nesehrané gamy, například výsledek 6:3, 1:1 scr., do tabulky se zapíše výsledek 6:3, 6:1. Skreč při utkání se považuje za sehraný zápas.

Pokud mají hráči stejný počet bodů a nesehraný vzájemný zápas, rozhoduje o konečném pořadí jako další kritériu celkový rozdíl setů (podíl), popřípadě rozdíl gamů (podíl).

Bude považováno jako hrubé porušení pravidel a zápas nebude zapsán to tabulek. Při prvním porušení bude řešeno napomenutím, další porušení bude znamenat automatický sestup o soutěž níže pro zapisujícího hráče.

Nedojde-li ke vzájemné dohodě, s jakými míči se bude utkání RL hrát, pak se hraje s novými míči WILSON – australian open, hrazenými napolovic u správce.

Doplňky pravidel přijaté od r. 2019 :

Vyhraje-li bez porážky 4. ligu úplný nováček rekreační ligy, má právo v příštím roce na kvalifikaci o 2. ligu, pokud se uskuteční.

Návrh pravidel pro čtyřhry od sezóny 2018

Hrací systém čtyřher je shodný či analogický se systémem ligy dvouher s několika rozdíly a doplňky:

a) jednotlivé skupiny mají 9 dvojic,

b) sestupují/postupují 3 dvojice,

c) hraje se v termínu 1.5.-10.9. s turnajem Masters v polovině září, přihlášením do skupin  do 15.4. a poplatkem 150 Kč pro každého hráče,

d) každý hráč může sestavit max. 2 dvojice hrající v různých skupinách (s omezením pro řetěžení a soutěžní hráče jako dosud – viz pozn. níže),

e) v případě prokazatelného zranění apod. lze v průběhu sezóny partnera vyměnit s ponecháním dosavadních výsledků,

f) po sezóně lze partnery libovolně měnit s tím, že původní dvojice musí sama určit svého pokračovatele kvůli nasazení do skupin,

g) o případná volná místa se hraje kvalifikace do 15.5. s tím, že dvojice s patřičnou výkonností mohou hrát kvalifikaci i o 1.skupinu.

Pozn:
Zakázáno je tzv. řetězení, kdy 3 stejní hráči tvoří 3 dvojice či 4 stejní 3 či 4 dvojice.

V každé dvojici může být jen jeden (ex)soutěžní hráč. Omezení se nevztahuje na mládež do 18 let, všechny ženy a muže nad 50 let.

Bude-li v nejnižší skupině 4-6 dvojic, pak hrají 2-kolově. Bude-li jich 7-12, pak standardně 1-kolově.