TK Písek

Členské příspěvky a poplatky

Členské příspěvky a další poplatky na rok 2018

Vstupní registrační poplatek………100,-Kč

Člen……………………………1 200,-Kč

Hrací známka 1) ročník 1998 a starší…………2 000,-Kč
Hrací známka1) ročník 1999 až 2008 ……………700,-Kč
Dítě ročník narození 2009 a mladší ……………200,-Kč

Známka s číslem na přání – příplatek…………..100,-Kč

Hrací známku zdarma na návrh vedoucího družstva dostává i max. 6 hráčů ze soupisky soutěžního družstva dospělých

Šatní skříňka-pronájem…………………….500,-Kč
Člen TK ročník 1953 a starší……………….skříňka zdarma
Nový žadatel v závislosti na včasné přihlášce a počtu volných skříněk

Startovné rekreační liga…………………..250,- Kč/osobu
Startovné deblová liga…………………….100,- Kč/osobu

Trenérský poplatek (max. do počtu 5)………..14 000,-Kč
– opravňuje mj. k přednostnímu využití kurtů dle Pravidel trénování
a musí ji vlastnit každý trenér, který netrénuje nahodile a doplňkově.

1) Hrací známkou se rozumí roční herní členský příspěvek, který při splnění podmínek hracího řádu opravňuje k hraní zdarma v délce min. 1 hod denně v závislosti na obsazenosti kurtů. Ten a také poplatek za členství je možno po dohodě kromě finančního plnění částečně nebo zcela hradit brigádou s ohodnocením 80,- Kč/hod. práce.

Poplatky za nájem kurtů v roce 2018

Hrací hodina dvouhry pro členy TK Písek bez hrací známky…………………………………100,-Kč/dvorec/hod1

Hrací hodina čtyřhry pro členy TK Písek bez hrací známky…………………………………120,-Kč/dvorec/hod1

Hrací hodina dvouhry pro nečleny TK, 8:00-16:00 hod……………………………………..140,- Kč/dvorec/hod1

Hrací hodina dvouhry pro nečleny TK,16:00-21:00 hod …………………………………….180,- Kč/dvorec/hod1

Hrací hodina čtyřhry pro nečleny TK, 8:00-16:00 hod …………………………………….180,- Kč/dvorec/hod1

Hrací hodina čtyřhry pro nečleny TK, 16:00-21:00 hod ……………………………………240,- Kč/dvorec/hod1
1) Po první odehrané hodině je nejmenší časovou jednotkou pro výpočet ceny nájmu půlhodina.

Začátek a konec hrací doby se určuje v souladu s aktuální provozní dobou areálu, která je závislá na ročním období nebo počasí.
Poplatky za nájem kurtů je třeba uhradit před nástupem na kurt u správce.
Pro dlouhodobější nájem či platbu fakturou apod. je třeba zpracovat předem písemnou objednávku.

Schváleno členskou schůzí TK Písek dne 5.dubna 2018