TK Písek

Zahájení letní tenisové sezony 2021

Vážené dámy a pánové,

Kurty TK Písek jsou po zimě zprovozněné a po dohodě členů výboru je tenisový areál možné využívat!

Po více než roce fungování v epidemii jsme o mnoho zkušenější v boji s coronavirem. Proto by si každý měl umět vyhodnotit vlastní riziko možného nakažení touto nebezpečnou nemocí při zvýšeném množství kontaktů s lidmi, k čemuž i návštěvy sportovišť přispívají a podle toho se i zachovat.

Zároveň se nás týkají platná pravidla omezující shlukování lidí. V současnosti je limit areálu 6 sportujících dvojic (dvouher). Proto doporučuji rezervovat kurty s rozvahou tak, abychom se časově rozprostřeli do širšího časového pásma.

Vzhledem k nemožnosti v tradičním termínu uspořádat členskou schůzi, která by mj. odsouhlasila poplatky na letošní sezónu, se výbor dohodl na tom, že opět není jiná možnost, než vycházet z loňského ceníku poplatků při zohlednění aktuálního věku, ke kterému se jednotlivé částky vztahují.

Při platbě poplatků je možné, tak jako v minulosti, zvolit bezhotovostní platbu převodem na účet TK Písek č. 17738271/0100 (Vaše jméno přidejte do popisu platby).

Pánové Buršík a Kudlík Vám budou brzy posílat informace k rekreačním ligám, což případně ovlivní i výši částky, kterou se rozhodnete hradit.

Přeji Vám dobrou tenisovou sezónu!

S pozdravem            

Tenisový klub Písek, z.s.

Dr. Libor Kacbunda

tel. 603 233 355

e-mail libor.kacbunda@tkpisek.cz

www.tkpisek.cz