Pozvánka na Členskou Schůzi TK Písek

Vážení členové TK Písek,

Chtěl bych Vás pozvat na členskou schůzi TK Písek, která se bude konat za 24.6.2020 v 16:30 hodin v baru TK Písek.

Výbor klubu bude prezentovat, jak se klubu vloni dařilo po sportovní a ekonomické stránce. Také dostanete informace o tom, co se udělalo a co je v plánu udělat.

Protože končí volební období stávajícího výboru, čekají nás volby do výboru, který si zvolí svého předsedu a další činovníky.

Z vaší volby vzejde výbor, který, doufejme, bude mít dostatek energie a soudržnosti k plnění svých úkolů a přispěje k dalšímu rozvoji klubu.

Věřím, že se z našich řad najdou další noví kandidáti na členy výboru či na jeho předsedu, protože práce je dost a zejména u práce pro mládež a s mládeží platí, že řada věcí se nedá získat z dotací nebo koupit, ale musí se zorganizovat a odpracovat. A často to mohou a umí udělat nejlépe ti, o jejichž děti se jedná.

Případní kandidáti na volbu člena výboru mě mohou kontaktovat pro představení charakteru práce ve výboru a její časové náročnosti.

Práce je před výborem dost a i ta členská schůze bude vlastně práce, kterou je zapotřebí udělat, abychom měli i nadále kde důstojně a s radostí hrát tenis.

Těším se na setkání s Vámi.

 

S pozdravem

Libor Kacbunda

předseda klubu